Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
W dniu 1 kwietnia zaczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 czerwca. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział spisie jest obowiązkowy.

 

KTO MA SIĘ SPISAĆ?

Obowiązkiem spisowym objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

JAK SIĘ SPISAĆ?

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej obowiązkowy jest samospis internetowy za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego -  spis.gov.pl.

Jeśli ktoś nie może spisać się we własnym zakresie, może zrobić to w najbliższym urzędzie  gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie można wykonać samospis. Jeśli ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie jest możliwe dotarcie do punktu spisowego, pomogą spisać się rachmistrze – bezpośrednio lub telefonicznie.

PO CO NAM SPIS?

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są jedynym źródłem danych.

***

O co państwo nas zapyta? Czy mamy obowiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania? Czy nasze dane są bezpieczne? Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  spis.gov.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową, nr tel. 22 279 99 99.

 

 

Informację aktualizowano 2021-04-02 - 09:52:38
Informację dodano 2021-04-02 - 09:52:38
Informację wytworzono 2021-04-02 - 09:52:38
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca

Wypłaty świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie informuje, iż wypłaty świadczeń w 2020 roku (od kwietnia do odwołania) realizowane będą przekazem pocztowym oraz przelewem na konto bankowe.

Informację aktualizowano 2021-04-02 - 09:51:53
Informację dodano 2020-04-28 - 12:50:19
Informację wytworzono 2020-04-28 - 12:50:19
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca

Elektroniczny nabór wniosków 500+

 

Od 1 lutego 2021 roku ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022 – tzw. 500+. Do końca marca można tego dokonać jedynie drogą elektroniczną, w wersji papierowej, wnioski będzie można składać od 1 kwietnia br.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie od 1 lutego br. przyjmuje elektroniczne wnioski od mieszkańców Żyrardowa, którzy ubiegają się o świadczenie 500+. W poprzednim okresie, MOPS przyjął 5782 wnioski. Liczba ta nie odpowiada liczbie dzieci objętych programem, ponieważ rodzice bądź opiekunowie prawni mogą na jednym wniosku ubiegać się o świadczenie dla wszystkich swoich dzieci.

Jak ominąć kolejki?

Do tej pory do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 3065 wniosków na nowy okres świadczenia 500+, co w stosunku do poprzedniego stanowi to 53% wszystkich wniosków. Co oznacza, że w kolejkach do MOPS po 1 kwietnia 2021 roku, może stanąć ponad 2700 mieszkańców naszego miasta – liczba wniosków nieustannie ulega zmianie (narodziny dziecka lub utrata prawa do świadczenia).

Biorąc pod uwagę powyższe liczby, oraz aktualną sytuację epidemiczną w naszym kraju, najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku jest droga elektroniczna. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż osoby, które wybrały tę drogę na początku naboru, już otrzymały decyzję w tej sprawie.

Gorąco zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, to bezpieczny i szybki sposób do uzyskania ciągłości świadczenia w nowym okresie 500+. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Jak złożyć wniosek drogą elektroniczną?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną czyli przez Internet, należy tego dokonać za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Procedura składania wniosku jest przejrzysta i prosta w obsłudze, złożenie kompletnego wniosku zajmuje kilkanaście minut – co ważniejsze nie stoimy w kolejkach.  

Terminy naboru wniosków 500+

Od 1 lutego 2021 roku ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022. natomiast od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w MOPS Żyrardów,  urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres wpłynie w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.

Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Informację aktualizowano 2021-03-15 - 08:33:34
Informację dodano 2021-03-15 - 08:33:34
Informację wytworzono 2021-03-15 - 08:33:34
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca

Bezpłatny rachunek w każdym banku

 

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny

Oznacza to, że za darmo możesz:

·        otworzyć i prowadzić konto w banku,

·        otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),

·        wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce),

·        5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),

·        5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy

Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:

·        otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,

·        wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),

·        płacić kartą,

·        wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,

·        realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna

·        Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).

·        Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

 

Informację aktualizowano 2021-03-02 - 13:33:31
Informację dodano 2021-03-02 - 13:26:49
Informację wytworzono 2021-03-02 - 13:26:49
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii korona wirusa

W związku z obecną sytuacją związaną z ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Mazowiecki Urząd Wojewódzki przygotował wykaz jednostek świadczących pomoc psychologiczną na rzecz mieszkańców Mazowsza. To dwanaście miejsc w regionie, w których można uzyskać wsparcie telefoniczne.

 

Sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzone w związku z nią środki prewencyjne przez Ministra Zdrowia, może być dodatkowym obciążeniem dla naszego zdrowia psychicznego.
W tym celu Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przygotował wykaz podmiotów leczniczych oferujących wsparcie psychologiczne dla mieszkańców regionu. Poradę psychologiczną świadczy 9 placówek, z czego:

 • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pod nr tel.: 22 484 28 63/64);
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod nr tel.: 22 7391212 lub 22 7391222);
 • Szpital Bielański w Warszawie - Poradnia Zdrowia Psychicznego (poniedziałek: 11:00-15:00 pod nr tel.: 663 512 274, środa: 8:00-13:00 pod nr tel.: 663 512 274 oraz 11:00-14:00 pod nr tel.: 537 203 203, piątek: 8:00-13:00 pod nr tel.: 508 908 688);
 • Szpital Wolski w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod nr tel.: 22 389 48 80);
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Południe (poniedziałek: 10:00-12:00 pod nr tel.: 22 810 44 36 lub 22 616 25 89, czwartek: 10:00-12:00 pod nr tel.: 22 810 44 36 oraz 14:00-16:00 pod nr tel.: 22 617 56 82);
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 pod nr tel.: 22 299 04 31);
 • Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-11:00 pod nr tel.: 24 236 01 54 oraz 11:00-15:35 pod nr tel.: 24 236 01 71);
 • Poradnia w Warszawie, ul. Elbląska 35 (w środy i piątki w godzinach 11:00-13:00 pod nr tel.: 532 725 432);
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień w Otwocku (wtorek: 10:00-13:00 pod nr tel.: 537422005, czwartek: 17:00-20:00 pod nr tel.: 667225255, piątki 10.04-24.04: 15:00-20:00 pod nr tel.: 667225255);
 • Zakład Medyczny „KAAR-MED". Poradnia w Warszawie, ul. Dembowskiego 6 (poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00-16:00. Środa, czwartek: 11:00-20:00 pod nr tel.: 535154731);
 • Zakład Medyczny „KAAR-MED". Poradnia w Ząbkach, ul. 11 Listopada 57, wejście od ul. I Brygady (poniedziałek, wtorek: 08:00-16:00. Środa, czwartek, piątek: 8:00-16:00 pod nr tel.: 535154731);
 • Zakład Medyczny „KAAR-MED". Poradnia w Legionowie, ul. Rynek 14/3, wejście od ul.H. Sienkiewicza (poniedziałek, wtorek, środa: 11:00-20:00. Czwartek, piątek: 8:00-16:00 pod nr tel.: 535154731).

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia

Zakład Medyczny „KAAR-MED" Sp. z o.o. zaprasza do skorzystania z oferty Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej I stopnia referencyjności, które oferują bezpłatną pomoc psychoterapeutów, psychologów oraz terapeutów środowiskowych. Oferta adresowana jest do dzieci i młodzieży do 21 roku życia. Poradnie mieszczą się w trzech lokalizacjach: Warszawa (Ursynów), Ząbki oraz Legionowo.

Pod numerem telefonu 535-154-731 pracownik recepcji,  po weryfikacji danych osobowych pacjenta, uzgadnia termin teleporady do konkretnego psychologa/psychoterapeuty/terapeuty środowiskowego w dogodnym dla pacjenta terminie. Teleporady dostępne będą w dwóch formach: przez Skype lub przez telefon. Docelowo placówki będą prowadzić wszystkie świadczenia stacjonarnie.

Zakres świadczeń:  

 • Porada psychologiczna diagnostyczna,
 • Porada psychologiczna,
 • Psychoterapia indywidualna,
 • Psychoterapia rodzinna,
 • Psychoterapia grupowa,
 • Wsparcie psychospołeczne,
 • Wizyty, porady domowe lub środowiskowe.
Informację aktualizowano 2021-02-03 - 23:16:48
Informację dodano 2020-04-27 - 13:26:31
Informację wytworzono 2020-04-27 - 13:26:31
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca

Dot. zaświadczeń do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej UM Żyrardów

Informujemy, że osobom, które pobierają dochody z MOPS Żyrardów nie będą wydawane zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego z ww. jednostki. Z uwagi na sytuację w kraju pragniemy zmniejszyć kontakty do minimum, w związku z tym Wydział Gospodarki Mieszkaniowej po uprzednim złożeniu oświadczenia wnioskodawcy (w załączeniu) otrzyma drogą elektroniczną z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędne dane do dodatku mieszkaniowego.  

Informację aktualizowano 2021-02-03 - 23:14:45
Informację dodano 2020-03-27 - 11:58:50
Informację wytworzono 2020-03-27 - 11:58:50
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie działa w ograniczonym zakresie!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju oraz  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Miasta Żyrardowa oraz pracowników Ośrodka, od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie.


Obsługiwane osobiście będą tylko i wyłącznie osoby, które z uwagi na rodzaj spraw i ich terminowość wymagają osobistego stawiennictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka. Pozostałe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną/elektroniczną, a korespondencję proszę zostawiać w skrzynkach umieszczonych przed drzwiami Ośrodka.

Informację aktualizowano 2021-02-03 - 23:11:43
Informację dodano 2020-10-19 - 14:57:59
Informację wytworzono 2020-10-19 - 14:57:59
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca

Wzory wniosków

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na stronie www.gov.pl

Informację aktualizowano 2021-02-03 - 23:10:48
Informację dodano 2020-07-30 - 13:02:50
Informację wytworzono 2020-07-30 - 13:02:50
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca


MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie